Cine suntem?

Ecotron SA este o Organizație de Transfer al Responsabilității (OTR) producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice, care gestionează responsabil procesele de management al deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) cu scopul cu scopul de a facilita colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea nepoluantă a acestora.

Organizația oferă servicii specializate privind realizarea obiectivelor de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a DEEE, precum şi raportarea către autorităţile competente a modului de gestionare a acestora.

Misiunea noastră este de a oferi partenerilor noștri servicii profesionale și o abordare bazată pe seriozitate și responsabilitate, pentru a construi relații pe termen lung.

Econtron SA a primit licența de operare nr.16/06.05.2021 emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

bec
ECHIPA

Oameni specializați și cu pasiune care sunt responsabili, dinamici si creativi

Avem o echipă ai cărei membrii au expertiză în domenii complementare și astfel putem oferi soluții integrate pentru un întreg portofoliu de activități necesare unui management corect al deșeurilor: consultanți în domeniul protecției mediului, operatori economici autorizați în vederea colectării, stocării și valorificării deșeurilor de echipamente electrice, experți în management de criză și gestionarea resurselor, experți financiar-bancari.

Echipa
EXPERIENȚĂ

Cunoștințe acumulate constant, temeinic și în timp

Oferim consultanță despre mecanismele, legislația și reglementările ce guvernează responsabilitățile de mediu, în mod special cu privire la aplicabilitatea acestora în gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
Am acumulat cunoștințe constant, în timp și temeinic, pentru companii care au nevoie de suport și de consiliere de calitate, de competențele noastre, de timp, de atenție și de dedicare pentru a crește business-uri sustenabile și de viitor.

Experienta
TRANSPARENȚĂ

Oferim transparență privind contribuţiile colectate de la producători

Fondurile colectate de la producători sunt administrate riguros pentru a finanţa infrastructura de colectare şi parteneriatele cu furnizori de servicii de colectare, sortare, transport, tratare şi reciclare a DEEE, asigurând astfel trasabilitatea și raportarea corectă a cantităților colectate și reciclate, pentru membrii noștri.

transparent

DE CE NOI?

Dedicare, eficiență și responsabilitate

Suntem o organizație care vă oferă un pachet coerent de servicii integrate, adaptate atât nevoilor reale ale unui producător,
de gestionare a DEEE, cât și condițiilor pieței și cerințelor legislative din domeniu.

Gestionăm întregul proces la costuri competitive, eficiența economică fiind unul dintre elementele pe care le punem în centrul activității noastre.