Operațiuni și Servicii

Ecotron SA este licențiată pentru preluarea responsabilităților care revin producătorilor de echipamente electrice și electronice ce decurg din aplicarea Directivei 2012/19/UE, transpusă in legislaţia internă prin OUG 5/2015 şi Ordinul 1494/2016 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a acestora, în conformitate cu prevederile legislative în acest domeniu.

Derulăm operațiuni la nivel național și oferim un pachet complex de servicii pentru membrii noștri. Companiile, producători sau importatori pot semna contracte pentru transferul de responsabilitate.

Echipa noastră este formată din consultanți cu o experiență extinsă în consilierea producătorilor de EEE în vederea îndeplinirii obligațiilor de mediu și pentru realizarea obiectivelor de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), precum şi raportarea către autorităţile competente a modului de gestionare a DEEE.

Având o experiență vastă, specialiștii noștri oferă servicii complete de consultanță, pornind de la înregistrarea / înrolarea producătorilor, realizarea și depunerea tuturor raportărilor și declarațiilor necesare îndeplinirii obligațiilor specifice producătorului până la suportul permanent în lanțul de gestionare a DEEE-urilor în raport cu toate părțile implicate (OTR, AFM, ANPM, OIREP, etc.).

FORMULAR DE PREDARE DEȘEURI

  Tarife

  Prețuri competitive

  Avem o rețea de parteneri la nivel național ce au un istoric solid în sistemul de gestionare a DEEE și o capacitate de colectare adaptată la cerințele pieței și o experiență formată în ani, prin implicarea în nenumărate campanii de colectare, informare și conștientizare.
  Așadar, pentru că noi, la Ecotron SA, am decis că mediul este cel mai important, avem tarife competitive. Ne axăm în a asigura servicii prompte și de calitate la prețuri corecte și transparente.
  Puteți consulta aici lista privind tarifele de preluare a responsabilității de gestionare a DEEE pe fiecare categorie în parte.

  Producători

  Parteneri de încredere

  Încă de la începutul activității, compania Ecotron s-a bucurat de încrederea producătorilor. Pentru persoane fizice sau juridice, asigurăm colectarea gratuită a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), la nivel național, prin operatori autorizați.
  Avem capacitatea de îndeplinire a țintelor de gestionare, respectiv 65% – rata minimă de colectare pe care România trebuie să o îndeplinească începând cu 2021- prin colaboratori/colectori autorizați ce dețin o infrastructură de colectare cu o arie de acoperire extinsă.
  Puteți vedea aici pe cei care au ales să lucreze cu noi. Suntem convinși că în curând se va adăuga și numele companiei dvs. în listă.